Inne

Pierwsze czytanie projektu ustawy o ustanowieniu 17 października Dniem Sprzedaży Bezpośredniej

18.09.2015

W dniu 10 września 2015 r., na plenarnym posiedzeniu Sejmu odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o ustanowieniu 17 października Dniem Sprzedaży Bezpośredniej.

Projekt został opracowany przez Komitet Inicjatywy Obywatelskiej, w którego skład wchodzą, między innymi, osoby należące do Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej. Projekt na posiedzeniu Sejmu przedstawił pełnomocnik Komitetu Michał Chodkowski, partner w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy, który brał udział w przygotowaniu projektu ustawy i pracach Komitetu.

Głównym powodem wystąpienia z inicjatywą ustanowienia Dnia Sprzedaży Bezpośredniej była potrzeba popularyzacji wiedzy o sprzedaży bezpośredniej oraz o prawach konsumentów, a także promowania etycznych praktyk w biznesie. Inicjatywę poparło niemal 115 tysięcy obywateli, którzy złożyli podpisy pod projektem ustawy, dostrzegając między innymi znaczenie utrzymywania etycznych standardów działalności gospodarczej i promowania wiedzy o tych standardach. Ustanowienie Dnia Sprzedaży Bezpośredniej umożliwi stworzenie ram ustawowych do organizacji konferencji i wydarzeń, które nadadzą większej doniosłości inicjatywom popularyzującym pozytywne wartości w biznesie i etyczne postawy wobec konsumentów. Takie wydarzenie będzie również podkreślać rolę, jaką firmy i sprzedawcy działający w systemie sprzedaży bezpośredniej odgrywają na polskim rynku pracy.

Po dyskusji, Sejm zdecydował o kontynuowaniu prac nad projektem ustawy w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, po zasięgnięciu opinii Komisji Gospodarki.