Ubezpieczenie od utraty kluczowego pracownika - analiza wzorców amerykańskich [w:] M. Szczepańska (red), Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

2013