Konferencje i seminaria

Konferencja Arbitraż - wyzwania i szanse

06.05.2016

W dniu 11 maja 2016 r. w Warszawie, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie organizuje konferencję „Arbitraż - wyzwania i szanse”.

Wśród prelegentów są: prof. Jerzy Rajski, prof. Andrzej Szumański, adw. dr hab. Zbigniew Banaszczyk, mec. Marek Furtek, mec. Rafał Kos, mec. Maciej Łaszczuk, mec. Ludwik Żukowski, dr Karol Zawiślak, mec. Ivo Kucharczuk.

Wydarzenie ma popularyzować wśród członków Adwokatury wiedzę na temat alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR), w tym arbitrażu handlowego, jak również przyczyniać się do zbliżenia Adwokatury ze środowiskiem polskiego arbitrażu.