May a State justify infringement of investors’ rights by financial necessity? [w:] Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, nr 3/2014 (16)

Kraków 2014