Prywatne firmy wojskowe – w stronę komercjalizacji wojny [w:] Współczesne wyzwania dla międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, red. A. Garnuszek, R. Baranowski

Warszawa 2012