Konferencje i seminaria

Arbiter w postępowaniu przed sądem polubownym

16.11.2016

W dniu 18 listopada 2016 r. we Wrocławiu, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Uniwersytet Wrocławski organizują konferencję „Arbiter w postępowaniu przed sądem polubownym”.

Konferencja ma na celu omówienie zagadnień dotyczących arbitrów, sposobu konstytuowania się sądu polubownego i jego składu, jako najbardziej charakterystycznej cechy sądownictwa polubownego. Prelegenci podejmą próbę udzielenia odpowiedzi na pytania, czym kierują się strony dokonując wyboru arbitrów oraz na ile zdają one sobie sprawę z tego, że arbiter wskazany przez stronę jest od niej niezależny. Poddadzą także pod dyskusję tezę, że możliwość kształtowania składu sądu polubownego przez same strony przesądza o atrakcyjności arbitrażu nad sądownictwem państwowym.

Konferencja podzielona będzie na trzy panele dyskusyjne. Adwokat Maciej Łaszczuk, partner, będzie moderatorem drugiego panelu dotyczącego problemów proceduralnych związanych z wyłączeniem, odwołaniem i ustąpieniem arbitra.