O kancelarii

Nowy prawnik w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy

04.01.2017

Od stycznia 2017 r. do zespołu kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy dołączyła Ada Wyszyńska.

Ada Wyszyńska doradza w sprawach z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa pracy. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych.

Jej doświadczenie obejmuje doradztwo w zakresie przeniesienia majątkowych praw autorskich i udzielania licencji, umów producenckich, zasad ustalania współautorstwa twórców, szeroko ujętych umów o dzieło wraz z zagadnieniami dotyczącymi kwestii prawnoautorskich. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych związanych z prawem muzyki. Doradza klientom również w sprawach z zakresu prawa pracy.

Więcej informacji o Adzie Wyszyńskiej.