Konferencje i seminaria

Dowód z opinii biegłego w sądowym postępowaniu cywilnym i w arbitrażu

18.05.2017

W dniu 23 maja 2017 r. Komisja ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz Katedra Postępowania Cywilnego WPiA UW organizują konferencję „Dowód z  opinii biegłego w sądowym postępowaniu cywilnym i w  arbitrażu”.

Konferencję rozpocznie wprowadzenie adwokata Macieja Łaszczuka, Przewodniczącego Rady Arbitrażowej SA KIG. Adwokat Justyna Szpara będzie moderatorem pierwszego panelu poświęconego powołaniu biegłego.

Pełen program konferencji na stronie internetowej SA KIG.