Konferencje i seminaria

Partner zarządzający kancelarii panelistą podczas 3rd IPBA Asia-PAC Arbitration Day w Kuala Lumpur

18.09.2017

Justyna Szpara, partner zarządzający kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy, została zaproszona do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym podczas konferencji 3rd IPBA Asia-PAC Arbitration Day organizowanej 25 września 2017 r. w Kuala Lumpur przez Inter Pacific Bar Association (IPBA) wraz z Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration (KLRCA). Justyna Szpara będzie panelistą w panelu zatytułowanym „Sądy – czy wahadło wychyliło się zbyt mocno?”. Panel dotyczyć będzie roli sądów państwowych w postępowaniach arbitrażowych, omówione zostaną odwołanie od wyroku sądu polubownego, uchylenie wyroku oraz środki zabezpieczające, a także kwestia, czy obecnie nie przeważa podejście zakładające brak interwencji w postępowanie arbitrażowe.

Konferencja obejmie cztery sesje:

  • Sesja 1: Sądy – czy wahadło wychyliło się zbyt mocno?
  • Sesja 2: Instytucje arbitrażowe – przesuwanie granic
  • Sesja 3: Aktualne wyzwania dotyczące wykonywania międzynarodowych wyroków arbitrażowych
  • Sesja 4: Wielka Debata

Więcej informacji na stronie internetowej IPBA.