Materialnoprawne skutki zrzeczenia się roszczenia w procesie cywilnym, Polski Proces Cywilny 2017, nr 1

 s. 88-118