Inne

I Ogólnopolski Konkurs Moot Court – Arbitraż Handlowy

21.04.2015

Maciej Łaszczuk pełnił funkcję arbitra podczas finału I Ogólnopolskiego Konkursu Moot Court - Arbitraż Handlowy, który odbył się 18 kwietnia 2015 roku w Warszawie. Konkurs został zorganizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Warszawa we współpracy z Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Konkurs skierowany był do studentów prawa z całej Polski. Jego celem było upowszechnianie wiedzy z zakresu postępowania arbitrażowego, a także umożliwienie studentom zdobycia praktycznego doświadczenia wykorzystując wiedzę zdobytą w toku studiów. Konkurs składał się z dwóch etapów: etapu pisemnego, gdzie zadaniem zespołu było napisanie pisma procesowego powoda oraz pisma procesowego pozwanego oraz etapu ustnego, w którym osiem najlepszych drużyn zmierzyło się w rozprawach przed obliczem Panelu Sędziowskiego.