Konferencje i seminaria

Arbiter doraźny i tymczasowe środki zabezpieczające w arbitrażu

09.02.2015

W dniu 11 lutego 2015 r. Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego organizuje międzynarodową konferencję „Ochrona potrzebna od zaraz! Arbiter doraźny i tymczasowe środki zabezpieczające w arbitrażu”.

Partner zarządzający kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy Justyna Szpara będzie prelegentem w czasie panelu poświęconego tymczasowym środkom zabezpieczającym po powołaniu trybunału arbitrażowego z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych krajów i sektorów gospodarki.

Konferencja poświęcona będzie instytucji arbitra doraźnego: jak ta instytucja sprawdza się w praktyce; jak wygląda praktyka stosowania tymczasowej ochrony prawnej przez trybunały arbitrażowe; czy tymczasowe środki zabezpieczające udzielane przez arbitra doraźnego i trybunał arbitrażowy są co do zasady skuteczne; dlaczego strony poszukują zabezpieczenia roszczeń dochodzonych w arbitrażu przed sądami powszechnymi; jak sprawić, by system tymczasowej ochrony prawnej związanej z postępowaniami arbitrażowymi działał sprawniej, zwłaszcza gdy ochrona jest potrzeba od zaraz.