O kancelarii

Adwokat Maciej Łaszczuk nowym Przewodniczącym Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej

13.01.2015

Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej powołało Radę Arbitrażową Sądu Arbitrażowego przy KIG na nową, czteroletnią kadencję, która rozpoczęła się 1 stycznia 2015 r.

Funkcja Przewodniczącego Rady została powierzona adwokatowi Maciejowi Łaszczukowi. W skład Rady wchodzą ponadto dr hab. Zbigniew Banaszczyk, prof. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. Marian Kępiński, prof. Andrzej Koźmiński, dr Małgorzata Modrzejewska, dr Rafał Morek, prof. Wojciech Popiołek, prof. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, dr hab. Andrzej Szlęzak, prof. Andrzej Szumański, dr Maciej Tomaszewski, dr Cezary Wiśniewski oraz radca prawny Krzysztof Zakrzewski.

Do zakresu działania Rady Arbitrażowej należy m.in. nominacja zastępcza arbitrów, rozpatrywanie wniosków o wyłączenie arbitra oraz o odwołanie arbitra, określanie warunków wpisu na Listę Arbitrów Rekomendowanych oraz na Listę Mediatorów Centrum Mediacji SA KIG, podejmowanie decyzji o publikacji orzeczeń Sądu dotyczących istotnych zagadnień prawnych, a także rozpatrywanie, na wniosek Przewodniczącego Rady lub Prezesa Sądu, innych spraw związanych z działalnością Sądu Arbitrażowego, w tym dotyczących wykonywania obowiązków przez arbitrów i mediatorów oraz przestrzegania zasad etyki.