Inne

Adwokat Michał Chodkowski Krajowym Administratorem Kodeksu Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej

19.02.2016

Adwokat Michał Chodkowski w dniu 19 lutego 2016 r. został powołany na Krajowego Administratora Kodeksu Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej – PSSB przez Walne Zebranie PSSB.

Kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Sprzedaży Bezpośredniej od jego powstania w 1994 roku, zapewniając bieżącą obsługę prawną oraz wspierając Stowarzyszenie w realizacji podejmowanych inicjatyw. Prawnicy kancelarii brali udział w tworzeniu Kodeksu Sprzedaży Bezpośredniej PSSB, a adwokat Maciej Łaszczuk pełnił funkcję Krajowego Administratora Kodeksu PSSB do momentu powierzenia tej funkcji Michałowi Chodkowskiemu.

Kodeks Sprzedaży Bezpośredniej PSSB to uchwalony przez Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej zbiór reguł i dobrych praktyk, do przestrzegania których zobowiązują się członkowie Stowarzyszenia. Kodeks reguluje między innymi stosunki między przedsiębiorcami i sprzedawcami a konsumentami, w szczególności standardy zachowania w kontaktach z konsumentami, zasady odstąpienia przez konsumenta od umowy i zwrotu produktów, oraz zagadnienia ochrony prywatności konsumentów. Celem Kodeksu jest zapewnienie wysokiej jakości usług, ochrona konsumentów, promocja uczciwej konkurencji, a także ukazanie etycznego aspektu sprzedaży bezpośredniej.

Krajowy Administrator Kodeksu to niezależna osoba, która nadzoruje przestrzeganie przez przedsiębiorców zrzeszonych w PSSB postanowień Kodeksu oraz rozwiązuje spory i skargi, dla których podstawę stanowią przepisy Kodeksu.

Więcej informacji o Michale Chodkowskim.

Więcej informacji o praktyce doradztwa sprzedaży bezpośredniej.