Konferencje i seminaria

Wpływ nowych regulacji prawnych na branżę sprzedaży bezpośredniej – aspekty prawno-podatkowe

25.09.2014

Prawnicy kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy zapraszają na konferencję „Wpływ nowych regulacji prawnych na branżę sprzedaży bezpośredniej – aspekty prawno-podatkowe”, która odbędzie się 24 października 2014 r., w Warszawie, Zepter Business Center, ul. Domaniewska 37.

Konferencja ma na celu w szczególności przybliżenie przedsiębiorcom z branży sprzedaży bezpośredniej przepisów nowej ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia 2014 r.

Ustawa nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki w relacjach z konsumentami. Przedsiębiorcy zobowiązani będą w szczególności przekazywać konsumentom liczne informacje jeszcze przed zawarciem umowy. Najwięcej obowiązków zostanie nałożonych na przedsiębiorców zawierających z konsumentami umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

Ustawa wydłuża termin na skorzystanie przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Ponadto, zmianie ulegają zasady korzystania z tego prawa.

Oprócz zmian w przepisach dotyczących umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, przedstawimy nowe przepisy modyfikujące odpowiedzialność przedsiębiorcy za wady produktów sprzedawanych konsumentom, a także nowe zasady udzielania gwarancji.

Sprzedaż bezpośrednia nierozłącznie związana jest z przetwarzaniem danych osobowych. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych nakłada na zarządzających i wykorzystujących takie dane szereg obowiązków, w szczególności: rejestracji zbiorów danych osobowych, zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym i informowania osób, których dane dotyczą, o sposobie i zakresie przetwarzania. W ramach konferencji omówimy podstawowe obowiązki związane z przetwarzaniem danych przez przedsiębiorców z branży sprzedaży bezpośredniej.

Ostatnim z tematów, które przedstawimy na konferencji, będą zagadnienia podatkowe, które najczęściej poruszane są przez przedsiębiorców z branży sprzedaży bezpośredniej. Omówimy możliwe zwolnienia z obowiązku korzystania z kas rejestrujących, przyjrzymy się projektowi najnowszego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących na lata 2015-2016 oraz nawiążemy do zmian w podatku VAT obowiązujących od 1 stycznia 2014 r., które mogły mieć wpływ na branżę sprzedaży bezpośredniej.

Uczestnictwo w konferencji jest płatne:

  • członkowie Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej 100 zł + VAT (123 zł)
  • pozostali uczestnicy 200 zł + VAT (246 zł)

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty.

 

Program konferencji:

9.30 – 10:00 rejestracja

10:00 otwarcie konferencji, Mirosław Luboń, Dyrektor Generalny, PSSB

10:15 – 12.15 panel prawny:

1. Nowa ustawa o prawach konsumenta, Michał Chodkowski, adwokat, Monika Zuzaniuk, prawnik, Łaszczuk i Wspólnicy

  • co się zmienia od 25 grudnia 2014 r.
  • nowe obowiązki informacyjne wobec konsumentów
  • prawo do odstąpienia – nowe zasady

2. Pytania i dyskusja

3. Obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych w sprzedaży bezpośredniej, Agnieszka Kocon, radca prawny, Łaszczuk i Wspólnicy

4. Pytania i dyskusja

12:15 – 12:45 przerwa kawowa

12:45 – 14:00 panel podatkowy:

1. Kasy rejestrujące – kiedy są konieczne, a kiedy można z nich zrezygnować?, Aleksandra Faderewska-Waszkiewicz, doradca podatkowy, adwokat, Łaszczuk i Wspólnicy

2. Regulacje prawne dotyczące podatku VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. i ich wpływ na branżę sprzedaży bezpośredniej, Aleksandra Faderewska-Waszkiewicz, doradca podatkowy, adwokat, Łaszczuk i Wspólnicy

3. Pytania i dyskusja

14:00 – 15:00 lunch

 

Formularz zgłoszeniowy

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Agatą Zielińską, tel: 22 351 00 67, email: konferencja@laszczuk.pl