Konferencje i seminaria

Polskie Forum Arbitrażu

08.04.2014

W dniu 11 kwietnia 2014 roku w Auli d. Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się konferencja „Arbitraż jako instytucja prawna, zjawisko społeczne, usługa dla biznesu”, organizowana w ramach Polskiego Forum Arbitrażu przez Europejskie Centrum Arbitrażu.

Maciej Łaszczuk, partner, będzie prelegentem w czasie panelu prawniczego poświęconego arbitrażowi jako instytucji prawnej, przedstawiając zagadnienie "Czy arbitraż jest alternatywą dla sądownictwa państwowego". Panel dotyczyć będzie zagadnień związanych z istotą postępowań polubownych, będących alternatywą dla sądownictwa państwowego a także funkcji arbitra, sposobie jego powoływania oraz roli, zarówno w postępowaniu, jak i w społeczeństwie. Poruszone zostaną również zagadnienia związane z ograniczeniami wpływającymi na rozwój arbitrażu w Polsce a także kwestie związane z działaniami, które winny być podejmowane w celu skutecznego korzystania z arbitrażu.