O kancelarii

Nowi partnerzy w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy

04.11.2013

Michał Chodkowski oraz Aleksandra Faderewska-Waszkiewicz zostali partnerami w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy.

Adwokat Michał Chodkowski specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w prawie konsumenckim. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom między innymi w zakresie prawnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi oraz doboru form zatrudnienia, w tym zatrudnienia członków zarządów spółek. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy i dotyczy w szczególności przygotowywania dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, a także opracowywania wewnętrznych regulaminów z zakresu prawa pracy. Doradza pracodawcom między innymi w zakresie optymalizacji zatrudnienia, przeprowadzania zwolnień grupowych oraz transferów zakładów pracy. Reprezentuje pracodawców w sporach z pracownikami przed sądami pracy, między innymi w sprawach związanych z rozwiązaniem umów o pracę i sprawach związanych z zakazem konkurencji. Ponadto doradza przedsiębiorcom z branży sprzedaży bezpośredniej w zakresie form prowadzenia działalności, podstaw współpracy z przedstawicielami oraz umów zawieranych z konsumentami.

Więcej informacji o Michale Chodkowskim.

Aleksandra Faderewska-Waszkiewicz jest adwokatem i doradcą podatkowym. W kancelarii kieruje pracami Grupy Prawa Podatkowego, jest także członkiem Grupy Obrotu Nieruchomościami. Aleksandra Faderewska-Waszkiewicz specjalizuje się w prawie podatkowym. Doradza w sprawach podatkowych w szerokim zakresie, od bieżącego doradztwa podatkowo-prawnego, przez opodatkowanie fuzji i przejęć, optymalizację i restrukturyzację podatkową, aż po problematykę odpowiedzialności karnej skarbowej oraz reprezentowanie w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Jej doświadczenie obejmuje również doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, tworzenia spółek handlowych oraz projektów due diligence. W ramach Grupy Obrotu Nieruchomościami zajmuje się podatkowymi aspektami transakcji nieruchomościowych. Ma również duże doświadczenie w zakresie doradztwa firmom z branży sprzedaży bezpośredniej. Wśród klientów, którym doradza, znajdują się duże holdingi międzynarodowe oraz międzynarodowe przedsiębiorstwa z branży sprzedaży bezpośredniej.

Więcej informacji o Aleksandrze Faderewskiej-Waszkiewicz.