Konferencje i seminaria

Konferencja „Wyrok Sądu Arbitrażowego”

04.11.2013

W dniu 8 listopada 2013 r. w Krakowie Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie wraz z  Katedrą Prawa Gospodarczego Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Izbą Przemysłowo-Handlową w Krakowie organizują konferencję Wyrok Sądu Arbitrażowego, poświęconą problematyce orzeczeń Sądu Arbitrażowego, ich treści, formy, a także związania wyrokiem i jego wpływem na sytuację osób trzecich. Konferencja skierowana jest do arbitrów i prawników, pracowników naukowych, przedstawicieli środowiska sędziowskiego oraz akademickiego.

Wśród prelegentów Konferencji wystąpią autorytety naukowe posiadające bogate doświadczenie w zakresie rozstrzygania sporów arbitrażowych. Podzielą się oni wiedzą na temat wydawania wyroków w postępowaniu arbitrażowym oraz omówią ich skutki. Konferencja podzielona jest na cztery panele. Tematyka pierwszego panelu, którego moderatorem jest prof. dr hab. Andrzej Szumański, dotyczy związania wyrokiem sądu arbitrażowego. Drugi panel koncentruje się wokół zagadnienia treści i formy wyroku sądu arbitrażowego, moderatorem dyskusji jest prof. dr hab. Maksymilian Pazdan. Trzecia część konferencji porusza problematykę skutku wyroku sądu arbitrażowego względem osób trzecich. Moderatorem tego panelu jest prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński. Czwarty panel poświęcony problematyce klauzuli porządku publicznego jako podstawie zaskarżenia wyroku sądu arbitrażowego moderuje prof. dr hab. Tadeusz Ereciński.

Maciej Łaszczuk, partner kancelarii, weźmie udział w drugim panelu konferencji, przedstawiając zagadnienie „Język i struktura wyroku arbitrażowego”.