Konferencje i seminaria

ABA Section of International Law 2013 Fall Meeting

11.10.2013

W dniach 15-19 października 2013 r. w Londynie odbędzie się jesienna sesja Sekcji Prawa Międzynarodowego American Bar Association (ABA). Justyna Szpara, partner zarządzający kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy, będzie panelistą w czasie Okrągłego Stołu dotyczącego Europy Środkowej i Wschodniej.

Okrągły stół jest wynikiem istotnych rozmów, które miały miejsce w czasie wizyty International Legal Exchange (ILEX) w Warszawie i Wiedniu w marcu 2013 r. Zagadnienia omawiane w czasie okrągłego stołu dotyczyć będą promowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów, przejrzystości i funkcjonowania systemów antykorupcyjnych, harmonizacji przepisów prawa handlowego, odzyskiwania wierzytelności, zakładania przedsiębiorstw, oraz współpracy prawnej. Przedstawione zostanie również podsumowanie spotkań przedstawicieli ILEX w organach sądowniczych, trybunałach konstytucyjnych, ministerstwach sprawiedliwości, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), Komisji ONZ ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL), Wiedeńskim Centrum Arbitrażu Międzynarodowego (Vienna International Arbitral Center – VIAC), oraz innych instytucjach, w tym ambasadach USA.