O kancelarii

Nowi wspólnicy w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy

07.01.2016

Z dniem 1 stycznia 2016 r. grono wspólników (komplementariuszy) kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy powiększyło się: wspólnikami zostali Aleksandra Faderewska-Waszkiewicz oraz Michał Chodkowski.

Michał Chodkowski jest adwokatem i specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w prawie konsumenckim. Doradza przedsiębiorstwom w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w tym w zakresie optymalizacji zatrudnienia, przeprowadzania zwolnień grupowych oraz transferów zakładów pracy. Reprezentuje pracodawców w sporach z pracownikami przed sądami pracy. Zajmuje się również udzielaniem porad w zakresie doboru form zatrudnienia, w tym zatrudnienia członków zarządów spółek. Jego praktyka obejmuje również kompleksowe wsparcie w zakresie zatrudniania cudzoziemców.

Doradza przedsiębiorcom z branży sprzedaży bezpośredniej w zakresie form prowadzenia działalności oraz podstaw współpracy z przedstawicielami i metod wynagradzania osób uczestniczących w systemach sprzedażowych. Zajmuje się w szczególności opracowywaniem wzorów umów zawieranych z konsumentami, sprzedawcami, agentami oraz innymi kategoriami uczestników systemów sprzedaży bezpośredniej. Opracowuje i opiniuje inne dokumenty wykorzystywane przez przedsiębiorców, w tym plany marketingowe i regulaminy sprzedaży.

Wśród jego klientów znajdują się polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa.

Więcej informacji o Michale Chodkowskim.

 

Adwokat i doradca podatkowy Aleksandra Faderewska-Waszkiewicz kieruje Praktyką Prawa Podatkowego. Zapewnia kompleksowe doradztwo w sprawach podatkowych, w tym w zakresie opodatkowania fuzji i przejęć, a także optymalizacji i restrukturyzacji podatkowej. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, w tym także w sprawach karno-skarbowych. Łącząc wiedzę i doświadczenie doradcy podatkowego i adwokata, zapewnia swoim klientom bieżące doradztwo podatkowo-prawne. Jej doświadczenie obejmuje również doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, a także bieżące doradztwo w zakresie prawa handlowego, w tym również dotyczące tworzenia i przekształcania spółek. Zajmuje się podatkowymi aspektami transakcji nieruchomościowych. Jest członkiem Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Ma również duże doświadczenie w zakresie doradztwa firmom z branży sprzedaży bezpośredniej.

Więcej informacji o Aleksandrze Faderewskiej-Waszkiewicz.