Konferencje i seminaria

Debata Third-party funding in arbitration

15.10.2012

W dniu 12 października 2012 r. w Warszawie odbyła się debata w języku angielskim „Third-party funding in arbitration” (Finansowanie postępowań arbitrażowych przez podmioty trzecie) zorganizowana przez Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji UW.

Finansowanie postępowań arbitrażowych przez podmioty trzecie jest zagadnieniem o rosnącym znaczeniu w praktyce arbitrażowej. Znaczne koszty przygotowania i prowadzenia postępowań arbitrażowych sprawiają, że ich strony (przede wszystkim powodowie) coraz częściej poszukują zewnętrznych źródeł finansowania. Pojawiają się pytania o charakter umów zawieranych w takich sytuacjach, rolę finansującego (który może pozostawać “w ukryciu”), udział prawników i wreszcie partycypację w zasądzanych kwotach. W trakcie dwóch paneli dotyczących odpowiednio arbitrażu handlowego i inwestycyjnego zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia wskazanej tematyki.

Justyna Szpara, partner zarządzający kancelarii, wzięła udział w pierwszej części debaty, poświęconej arbitrażowi handlowemu.

W debacie udział wzięli również: dr Andrzej W. Wiśniewski, Uniwersytet Warszawski (moderator); Wojciech Kozłowski, Salans; dr Marek Jeżewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kochański & Partnerzy; dr Rudolf Ostrihansky, Uniwersytet Warszawski (moderator); Christina Schuetz, Clifford Chance; Bartosz Krużewski, Clifford Chance; dr Katarzyna Michałowska, Uniwersytet Warszawski, SKS oraz Małgorzata Surdek, CMS Cameron McKenna.