Konferencje i seminaria

Fight for your right … to distribute

21.09.2012

W dniach 11-13 października 2012 r. w Monachium odbędzie się seminarium Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Prawników (International Association of Young Lawyers – AIJA). Konferencja, pod tytułem Fight for your right … to distribute poświęcona będzie strategiom prowadzenia sporów sądowych oraz arbitrażu w branży dystrybucji międzynarodowej.

Radca prawny Piotr Majer przedstawi prezentację na temat  środków prawnych ograniczających możliwość wszczynania postępowań sądowych.

Seminarium dotyczyć będzie praktycznych zagadnień sporów sądowych i arbitrażowych odnoszących się do umów dystrybucji międzynarodowej. Omawiać będzie środki umowne i proceduralne służące kształtowaniu sporów, uwzględniające zalety i wady postępowań sądowych i arbitrażowych. Tematyka seminarium obejmie zatem klauzule dotyczące wyboru prawa i państwa prowadzenia sporu, klauzule arbitrażowe, przepisy wymuszające swoją właściwość, międzynarodowe nakazy płatnicze oraz środki zapobiegawcze. W czasie seminarium omówione zostaną ryzyka w dystrybucji międzynarodowej związane z najbardziej aktualnymi zagadnieniami takimi jak pozwy zbiorowe związane z naruszeniami prawa konkurencji.

Szczegółowy program konferencji na stronie internetowej AIJA.