Publikacje

The International Comparative Legal Guide to: Business Crime 2016

06.11.2015

Ukazała się tegoroczna edycja raportu The International Comparative Legal Guide to: Business Crime, wydawanego przez Global Legal Group.

Adwokat Jan Rysiński jest autorem rozdziału poświęconego Polsce.

Raport The International Comparative Legal Guide to: Business Crime przedstawia porównawcze informacje na temat praktycznych zagadnień gospodarczego prawa karnego w 31 jurysdykcjach. Publikacja zawiera omówienie kluczowych elementów poszczególnych systemów prawnych, w tym między innymi podstawowych zasad prawa karnego, ustroju sądownictwa i konstrukcji poszczególnych czynów zabronionych, jak również uwagi na temat modeli odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych czy postępowania karnego.

International Comparative Legal Guides (ICLG) to seria raportów przedstawiających przekrojowo aktualne i praktyczne informacje dotyczące zagadnień poszczególnych dziedzin prawa w różnych jurysdykcjach. Uaktualniane co roku raporty mają format pytań i odpowiedzi, zapewniając obszerną analizę regulacji danej dziedziny.

Seria raportów jest źródłem wiedzy dla prawników praktykujących w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych oraz prowadzących niezależne praktyki.

This article appeared in the 2016 edition of The International Comparative Legal Guide to: Business Crime; published by Global Legal Group Ltd, London.