Konferencje i seminaria

Arbitraż – sąd przyjazny dla przedsiębiorcy

25.05.2012

Maciej Łaszczuk i Justyna Szpara z kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy oraz dr Rafał Morek z kancelarii K&L Gates przeprowadzą dla członków Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce warsztat dotyczący zarządzania sporem arbitrażowym. Warsztat odbędzie się 31 maja 2012 r. Podczas warsztatu paneliści omówią zagadnienia dotyczące arbitrażu dla amerykańskich firm działających w Polsce, odpowiadając m.in. na pytania:

– Jakie korzyści mogą odnieść strony transakcji w wyniku wyboru arbitrażu zamiast sądu państwowego jako metody rozwiązywania potencjalnych sporów?
– W jaki sposób strony mogą zapewnić dotrzymanie zapisu o arbitrażu w razie wystąpienia sporu?
– W jaki sposób wybrać uczciwych, bezstronnych i posiadających kwalifikacje niezbędne do rozstrzygnięcia sporu arbitrów?
– W jaki sposób strony mogą wpłynąć na procedurę postępowania, której przestrzegać będą arbitrzy?
– W jaki sposób strony mogą kontrolować koszty arbitrażu?
– Kiedy arbitraż zakończył się korzystnym dla strony wyrokiem, w jaki sposób zapewnić jego wykonanie?
– Jakie są możliwości dalszych działań, jeśli wyrok arbitrażowy był niekorzystny?