Konferencje i seminaria

DIS – Baltikum/Baltic Arbitration Days

13.04.2012

Partner zarządzający kancelarii Justyna Szpara weźmie udział w panelu poświęconym arbitrażowi w sporach budowlanych podczas konferencji “DIS – Baltikum/Baltic Arbitration Days– Arbitration in the Baltic States and CEE”, która odbędzie się w dniach 10-11 maja w Rydze.

Konferencja organizowana jest w dniach 10-11 maja 2012 r. w Rydze przez Niemiecką Instytucję Arbitrażową (Die Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. – DIS) oraz Graduate School of Law w Rydze. Podczas konferencji przedstawione zostaną nowe trendy w arbitrażu w Niemczech, Szwecji i na Łotwie, a także zagadnienia arbitrażu w konkretnych gałęziach przemysłu w ujęciu sektorowym.