Inne

Maciej Łaszczuk Arbitrem Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim

10.02.2012

Partner kancelarii Maciej Łaszczuk został z dniem 1 stycznia 2012 r. powołany do pełnienia funkcji Arbitra Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim VI kadencji (w latach 2012-2015).

Trybunał, powołany do życia w roku 1994, pełni zarówno funkcję sądu polubownego, rozstrzygającego spory majątkowe w działalności sportowej, jak i instancji odwoławczej od decyzji dyscyplinarnych i regulaminowych organów polskich związków sportowych. Jest także organem wydającym opinie konsultacyjne na temat prawnych aspektów sportu i jego rozwoju.