O kancelarii

Aleksandra Orzeł redaktorem portalu arbitraż.laszczuk.pl

19.10.2015

Aleksandra Orzeł, associate, objęła funkcję redaktora prowadzonego przez kancelarię Łaszczuk i Wspólnicy portalu arbitraż.laszczuk.pl.

Aleksandra Orzeł rozpoczęła współpracę z Kancelarią Łaszczuk i Wspólnicy w 2014 roku. Uczestniczy w pracach Praktyki Rozwiązywania Sporów i zajmuje się sporami sądowymi oraz arbitrażowymi.

Jest doktorantką w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA UW i przygotowuje pracę doktorską dotyczącą postępowania dowodowego w międzynarodowym arbitrażu handlowym. Prowadzi także zajęcia dla studentów WPiA UW z zakresu postępowania cywilnego.

Jest członkiem Young International Arbitration Group oraz Young International Council for Commercial Arbitration