Publikacje

Arbitration in Poland – publikacja Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej

02.02.2012

W styczniu 2012 r. ukazała się publikacja „Arbitration in Poland”, wydana w języku angielskim przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Partner Zarządzający kancelarii Justyna Szpara jest autorką rozdziału Setting Aside an Arbitration Award poświęconego uchyleniu wyroku sądu polubownego.

Publikacja, która służyć będzie promocji polskiego arbitrażu za granicą, przedstawia najważniejsze aspekty arbitrażu w Polsce, oraz omawia regulamin Sądu Arbitrażowego przy KIG. Zawiera również tłumaczenie V części Kodeksu Cywilnego (dotyczącej arbitrażu). Powstanie publikacji jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie międzynarodowego biznesu polskim arbitrażem, spowodowane nie tylko umacnianiem się gospodarczej i inwestycyjnej pozycji Polski, ale także wiedzą i zaangażowaniem polskiego środowiska arbitrażowego oraz nowoczesną infrastrukturą arbitrażową, zarówno pod względem prowadzenia postępowań jak wykonalności wyroków.

W projekcie wzięli udział przedstawiciele czołowych kancelarii prawniczych.