Konferencje i seminaria

Otwarcie i skrycie…: O poufności w arbitrażu międzynarodowym

11.02.2011

W dniu 9 lutego 2011 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Otwarcie i skrycie…”: O poufności w arbitrażu międzynarodowym.

Konferencja została zorganizowana przez przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów WPiA UW oraz Young Arbitration Practitioners in Poland.

Partnerzy kancelarii Justyna Szpara i Maciej Łaszczuk w ramach panelu dotyczącego wpływu prawa Unii Europejskiej na arbitraż inwestycyjny omówili zagadnienie uznawania i wykonywania wyroków wydanych w arbitrażu inwestycyjnym.

Justyna Szpara i Paweł Chojecki w ramach panelu poświęconego poufności arbitrażu w ustawach, regulaminach oraz w praktyce sądowej w różnych jurysdykcjach omówili zagadnienie poufności i jawności w arbitrażu międzynarodowym.