O kancelarii

Maciej Łaszczuk powołany do Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej

25.01.2011

Maciej Łaszczuk, partner założyciel kancelarii, został powołany do Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Do kompetencji Rady Arbitrażowej należy uchwalanie i zmiana Regulaminu Sądu, a także decyzje dotyczące zastępczej nominacji arbitrów oraz wyłączenia arbitrów.