Konferencje i seminaria

Justyna Szpara i Maciej Łaszczuk prelegentami na seminarium Sądowa kontrola rozstrzygnięć arbitrażowych i ugód mediacyjnych

14.10.2010

Partnerzy kancelarii Justyna Szpara i Maciej Łaszczuk byli prelegentami na seminarium Sądowa kontrola rozstrzygnięć arbitrażowych i ugód mediacyjnych, które odbyło się 14 października 2010 r. w Warszawie. Seminarium zostało zorganizowane przez redakcję kwartalnika „ADR. Arbitraż i Mediacja” oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

W ramach panelu dotyczącego kontroli wyroku arbitrażowego omówili następujące zagadnienia:

– Maciej Łaszczuk: Charakter prawny skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego
– Justyna Szpara: Istota i skutki uznania zagranicznego orzeczenia arbitrażowego