Inne

Anglojęzyczna wersja portalu arbitraz.laszczuk.pl

11.10.2010

Kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy udostępniła anglojęzyczną wersję portalu arbitraz.laszczuk.pl. Pod adresem arbitration.pl użytkownicy zagraniczni znajdą zbiór polskich, zagranicznych i międzynarodowych aktów prawnych, orzecznictwo sądów polskich i Unii Europejskiej, polską bibliografię publikacji o arbitrażu, a także dostęp do interesujących publikacji. Znajdują się tu także informacje o konferencjach, publikacjach, zmianach prawa oraz innych ważnych aktualnych wydarzeniach.

Na bieżąco rozbudowywana baza orzeczeń obejmuje obecnie streszczenia ponad 50 najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego, a także orzeczeń z lat 20-tych ubiegłego stulecia.

Licząca już ponad 700 pozycji Polska Bibliografia Arbitrażowa, obejmuje wykaz literatury, zarówno pozycji książkowych jak i artykułów, opublikowanych w Polsce od 1918 r.; aktualne i historyczne teksty obowiązującego na terenie Polski prawa o arbitrażu oraz publikacje dotyczące tej tematyki. W wersji angielskiej zamieszczono tłumaczenia tytułów wraz tytułami oryginalnymi, aby ułatwić użytkownikom zagranicznym wyszukiwanie interesujących ich pozycji.

Użytkownicy znajdą również angielskie tłumaczenia fragmentów polskich aktów prawnych dotyczących arbitrażu, w tym tłumaczenie dotyczącej arbitrażu części V Kodeksu postępowania cywilnego.

Portal może być przydatnym narzędziem nie tylko dla użytkowników zagranicznych zainteresowanych zagadnieniami arbitrażu w Polsce, ale również dla użytkowników polskich korzystających z dokumentów w języku angielskim.

Zapraszamy do odwiedzenia portalu www.arbitration.pl