Konferencje i seminaria

Debata Arbitraż – sąd przyjazny dla przedsiębiorców – zarządzanie sporem arbitrażowym

24.06.2010

W dniu 16 czerwca 2010 r. odbyła się debata „Arbitraż – sąd przyjazny dla przedsiębiorców – zarządzanie sporem arbitrażowym”, zorganizowana przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, wydawnictwo Wolters Kluwer oraz kancelarię Łaszczuk i Wspólnicy.

W panelu udział wzięli Marek Furtek, Prezes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej; Maciej Łaszczuk, partner zarządzający kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy; Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Zastępca Przewodniczącego Rady Arbitrażowej SA przy KIG oraz Justyna Szpara, partner w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy.

Debata rozpoczęła się od krótkiego wprowadzenia w tematykę arbitrażu i przedstawienia powodów, dla których wybranie arbitrażu jest dla przedsiębiorców korzystne. Najobszerniejsza część debaty dotyczyła efektywnego zarządzania sporem arbitrażowym, czyli w jaki sposób najlepiej skorzystać z możliwości, jakie daje arbitraż.

Uczestnicy zebrani na sali wzbogacili debatę o uwagi i komentarze.