Inne

Maciej Łaszczuk i Justyna Szpara członkami Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego

30.04.2010

W dniu 27 kwietnia 2010 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, które m.in. dokonało wyboru nowych władz. Maciej Łaszczuk i Justyna Szpara zostali wybrani do Zarządu PSSP. Prezesem Zarządu wybrany został Sylwester Pieckowski, Maciej Łaszczuk wybrany został Wiceprezesem Zarządu.