Konferencje i seminaria

Perspektywy Rozwoju Sądownictwa Arbitrażowego

22.11.2008

W dniach 20-21 listopada 2008 r. odbyła się konferencja Perspektywy Rozwoju Sądownictwa Arbitrażowego zorganizowana przez Uniwersytet Śląski przy współudziale Wydawnictwa C.H. Beck.

W konferencji jako prelegenci wzięli udział m. in. Maciej Łaszczuk i Justyna Szpara i omówili następujące zagadnienia:

– Wpływ uchylenia zagranicznego orzeczenia arbitrażowego na byt postanowienia sądu polskiego o uznaniu lub stwierdzeniu wykonalności tego orzeczenia.
– Miejsce wydania wyroku a miejsce arbitrażu (w kontekście uznawania i wykonywania zagranicznych orzeczeń arbitrażowych).