Regulation by the State vs. indirect expropriation on the grounds of international investment law [Działalność regulacyjna państwa a wywłaszczenie pośrednie na gruncie międzynarodowego prawa inwestycyjnego] [in:] Aktualne tendencje rozwojowe w prawie inwestycyjnym, K. Pajka, N. Rysz (ed.)

Kraków 2013;