Proportionality Principle and Its Usage by ECtHR: Selected Issues [Zasada proporcjonalności i jej zastosowanie przez ETPCz – wybrane zagadnienia] [in:] Rola Trybunałów i Doktryny w Prawie Międzynarodowym [Role of Tribunals and Doctrine In International Law], A. Garnuszek, P. Sosnowski (eds.)

Warsaw 2011