Seeking clear rules for invalidation of tenders [Original title: W poszukiwaniu jasnych zasad unieważniania przetargów], Prawo i Regulacje Świata Telekomunikacji i Mediów, No. 6

Marek Korcz, Maciej Rogalski

March 2012