Spór o bonus za najem [Dispute over rental bonus], Gazeta Prawna

Aleksandra Faderewska-Waszkiewicz, Magdalena Szwarc-Brożyna