Changes in Regulations Regarding Employment of Foreigners [Zmiany w zasadach zatrudniania cudzoziemców], My Company Polska, No. 2 (17)